T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çınarcık Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çınarcık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/08/2019

Çalışan Hakları ile ilgili çalışmalar, Sağlık Bakanlığı’nın 06.04.2011 tarihli ve 28277 sayılı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” in 7. maddesi gereğince Hasta Haklarından bağımsız olarak yürütülmeye başlanmıştır. Bu maddeden yola çıkılarak, Hizmet Kalite Standartlarının da öngördüğü şekilde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi” oluşturulmuştur.

Hastanemizde 14.05.2012 tarihli ve 2012/23 sayılı genelge ile 2012 yılı Ağustos ayında “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur. 

Birimin esas amacı; hasta ve/veya yakınları tarafından fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarımızın adli işlemlerini gerçekleştirmek, evraklarını Genel Sekreterliğe ulaştırarak avukat temini sağlamak, olayla alakalı danışmanlık vermek ve gerekli eğitimleri düzenlemektir.

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanının, tutanağı ile birime gelmesiyle süreç başlatılır ve kendisine bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kurumun aracıyla karakola giderek şikayetçi olması konusunda destek verilir. Ayrıca Bakanlığın bünyesinde görev yapan bir avukatın hukuki işlemleri takip etmesi sağlanır. Bakanlığın Beyaz Kod bildirim sistemine bildirim yapılarak, olaydan Bakanlık da haberdar edilir. 

Bununla birlikte Çalışan Güvenliği Komitesi ile işbirliği içinde çalışılarak riskli birimlerde yapılan “sağlık taramaları”  değerlendirilir.  Hastanemizin bütün birimleri ile görüşme ve gözlemler yapılarak “risk analizi” oluşturulur. Bu risk analizinden yola çıkılarak gerekirse ölçümler yapılır ve “düzeltici-önleyici çalışmalar” gerçekleştirilir. 

Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikâyetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir. Bu nedenle Birimimize gönderilen her tutanak, mutlaka adli sürecin başlayacağı düşünülerek gönderilmelidir.

Hizmetten Çekilme

Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
Hizmetten çekilme talebi ilgili bölüm sorumlusuna sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bildirim üzerine ilgili bölüm sorumlusu hizmetten çekilme talebini değerlendirir. Bu süreçte hastanın tedavisi aksatılmamalıdır.

Adres: Çınarcık Devlet Hastanesi, Zemin Kat.

Tel:0 226 246 1666 / 1173