T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çınarcık Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çınarcık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Basın ve İletişim Danışmanlığı

Güncelleme Tarihi: 27/12/2020
BASIN VE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ

Basın ve İletişim Danışmanlığı Birimi; Basın, web sayfası ve sosyal medya işlerinin yürütülmesi amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu): Ahmet Nuri KARAMAN
Birim Sorumlusu

AMİR(LER):
Başhekim

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisi yönetiminin uygun gördüğü aynı niteliklere haiz başka bir personel görevlendirilmektedir.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

1 - Hastane Başhekiminin Basın ile olan iletişimini sağlayarak gündeme uygun sağlıkla ilgili basın bültenleri hazırlamak veya ilgili birimde hazırlanmasını sağlamak.
2 - Hastane tarafından sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda, gün veya haftanın önemini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla ilgili birimlerden gelen basın bültenlerini düzenlemek, Yönetime sunmak, uygun görülenlerin duyurusunu ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla yapmak.
3 - Kongre, Konferans, Sempozyum, Çalıştay vb. Hastanemiz faaliyetlerinin basın bülteni hazırlanarak Başhekimliğe sunulur uygun görüş verildikten sonra ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla duyurusunu yapmak