Yalova Çınarcık Devlet Hastanesi

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü
Yalova Çınarcık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Basın ve İletişim Danışmanlığı

Güncelleme Tarihi: 04/09/2018

  BİRİM ÇALIŞANLARI
1 -Ahmet Nuri KARAMAN - Basın ve İletişim Danışmanı

  GÖREV TANIMLARI
1 - Hastane Başhekiminin Basın ile olan iletişimini sağlayarak gündeme uygun sağlıkla ilgili basın bültenleri hazırlamak veya ilgili birimde hazırlanmasını sağlamak.
2 - Hastane tarafından sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda, gün veya haftanın önemini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla ilgili birimlerden gelen basın bültenlerini düzenlemek, Yönetime sunmak, uygun görülenlerin duyurusunu ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla yapmak.
3 - Kongre, Konferans, Sempozyum, Çalıştay vb. Hastanemiz faaliyetlerinin basın bülteni hazırlanarak Başhekimliğe sunulur uygun görüş verildikten sonra ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla duyurusunu yapmak