T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çınarcık Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çınarcık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/12/2020
HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hasta İletişim Birimi; Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu): Beyza KAYMAZ
Psikolog

AMİR(LER):
Başhekim
Başhekim Yardımcısı

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık Tesisi Yöneticisi/ Başhekim ya da Başhekim Yardımcısı’nın uygun gördüğü Hasta İletişim Birim çalışanı görevlendirilir. 

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

  1. Birime doğrudan yapılan başvuruları Hasta Başvuru Bildirim Sistemine kaydetmek,
  2. Doğrudan yapılan ve internet yoluyla Hasta Başvuru Bildirim Sistemine ulaşan başvuruları yerinde çözmeye çalışmak,
  3. Başvuru alındığında, durum acil ise aynı gün yönetimi bilgilendirmek,
  4. Yerinde çözülemeyen başvurularda, başvuru yapılan çalışan hakkında, sağlık tesisi yöneticisi/ askeri hastane başhekimi/mesul müdürü veya yetki devredilen yönetici imzasıyla bilgi istemek ve cevabını takip etmek,
  5. Yerinde çözülemeyen başvurularda, edindiği bilgi ve belgeleri tarayıcı vasıtasıyla Hasta Başvuru Bildirim Sistemi üzerinden hasta hakları kuruluna intikal ettirmek, Hasta Başvuru Bildirim Sistemine teknik olarak yüklenmeyen belge ve dokümanları, resmi yazı ekinde hasta hakları kuruluna ulaştırmak, Hasta Başvuru Bildirim Sistemine yüklü belgelerin asıllarını birimde arşivlemek,
  6. Kurul kararının sonucunu ilgililere bildirmek,
  7. İl Koordinatörüne, hasta iletişim biriminin iş ve işlemleri hakkında bilgi vermek ve görüşlerini almak, denetim için istenilen tüm bilgi ve dokümanları Koordinatörlüğe sunmak,
  8. Kurumundaki eğitim programlarını hazırlamak, organize etmek ve yürütmek,
  9. Görevi ile ilgili mevzuatı takip etmek ve değişiklikleri duyurmaktır.